วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

   องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) โดยถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003″ (United Nations Convention against Corruption – UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546

   จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก โดยมีวัตุประสงค์เพื่อตระหนักและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #AntiCorruptionDay

#anticorruption #UnitedNationsคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม