ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 8

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 8


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม