ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความพร้อมรับผิด มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่ง

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความพร้อมรับผิด มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม