๑ สิงหาคม วันสตรีไทย

๑ สิงหาคม วันสตรีไทย 🇹🇭

.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ

.

โดยได้พระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม