ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

📣ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
🎖️ ๑. ประเภทเด็ก เยาวชน อายุตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๒๕ ปี
🎖️ ๒. ประเภทประชาชน อายุตั้งแต่ ๒๖ ปีขึ้นไป

🌐 ดาวน์โหลดเอกสารและหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ 
https://bit.ly/3HOVIXx

📌ส่งผลงาน (ไฟล์ word และ pdf)
ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
อีเมล yutmukculture@gmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

📣..โดย : PR สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔ 
Facbook : สนง.วัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม