การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอชะลอการให้บริการออกไปเป็นการชั่วคราว

💡 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอชะลอการให้บริการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนงานธุรกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไปเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด และมีผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

.

.

ส่วนการรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้านั้น สามารถชำระได้ที่หน่วยบริการ การำฟฟ้าสาขาใกล้บ้าน หรือสาขาที่สะดวก หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เปิดให้บริการ นับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภ่วะปกติ)

.

.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม