คำสั่งจังหวัดเพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และงดการจัดการเรียนในสถานศึกษา โดยให้จัดการเรียนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์แทน มีผลวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง 3300-2564.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม