ประกาศจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้วยรถโดยสารประจำทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ ฉบับที่ 63.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม