คุมเข้มร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผูบริโภคในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เน้นการแนะนำติดสลากราคาสินค้า ระบุชนิดสินค้าให้ชัดเจน

คุมเข้มร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผูบริโภคในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เน้นการแนะนำติดสลากราคาสินค้า ระบุชนิดสินค้าให้ชัดเจน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมสลาก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ในการเตรียมจำหน่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ร้านค้า ต้องมีการระบุสลากสินค้า/ราคา หากเป็นชนิดเวชภัณฑ์ต้องมีใบกำกับจากเภสัชกรด้วย ซึ่งการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในบางร้านค้ายังไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และแยกแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าให้ชัดเจนครบถ้วน รวมถึงค่าภาชนะบรรจุ โดยได้แนะนำให้ดำเนินการโดยด่วน ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องระบุรายละเอียดของสินค้า บอกชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย และต้องระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่บรรจุ หากผู้ใดขายสินค้าที่มีประกาศควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สังฆภัณฑ์ #ชุดไทยธรรม #อาสาฬหบูชา #เข้าพรรษา


ไฟล์เอกสารประกอบ
CamScanner 07-09-2021 11.44.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม