จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งเพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน และกำหนดมาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร 3832-2564.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม