คำสั่งจังหวัด ที่ 3906/2564 เพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค (โต๊ะสนุกเกอร์/บิลเลียด/ร้านเกม/ตู้เกม/ร้านอินเทอร์เน็ต) และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า - ออกจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร 3906-2564.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม