ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ กจร.(ฉ2 พ.ศ. 2564) กาญจนบุรี.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม