ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) จำนวน 3,738 คน ที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเดินทางประมาณวันที่ 10 มิ.ย. 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม