งานรวมไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง

งานรวมไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระหว่างวันที่ 9-15 มกราคมของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ ซึ่งให้ผู้ฟ้อนรำนับร้อยแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ได้แก่ ผู้ไทย, โซ่, ย้อ, ข่า, กะเลิง, และกุลา การประกวดมะขามหวาน การประกวดธิดาเผ่าไทย การออกร้านและการแสดงพื้นเมือง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar