ขอแสดงความยินดีกับนางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ข้าราขการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร" กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร ส.ค.ส. ขึ้นปีใหม่ 2565 “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน” มุกดาหารแถลงข่าวกรณีการตรวจคัดกรองพบเคสต้องสงสัยการติดเชื้อ Covid -19 19 ในโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร มุกดาหารฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ทะลุเป้า ฉีดได้ถึง 15,603 คน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวเด่น

สะหวันสำราญ
Bo Tree Cottage
Hotel de Ladda

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

- บริการออนไลน์ -

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
ETDA
สารานุกรมไทย