สปป.ลาว ประกาศมาตรการในการเข้าออก สปป.ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

🇱🇦 สปป.ลาว ประกาศมาตรการในการเข้าออก สปป.ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สปป.ลาว โดยห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ขอถือเป็นประกาศแจ้ง การตกลงและชี้นำของรัฐบาล เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1️⃣. มีมติผ่อนผันมาตรการในการเข้า-ออก สปป.ลาว ดังนี้

.

▪️1.1 เปิดด่านสากลทุกด่าน สำหรับการเข้าออกของพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศและคนไม่มีสัญชาติ

.

▪️1.2 อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว แบบสองฝ่าย หรือ ฝ่ายเดียว สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

.

▪️1.3 สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่า กับ สปป.ลาว ท่านสามารถขอวีซ่าจากสถานทูต สถานกงสุล แห่ง สปป.ลาว ที่ประจำอยู่ต่างประเทศหรือ ผ่านระบบ E-VISA หรือ ขอวีซ่ากับด่านอยู่ด่านสากลที่มีหน่วยงานวีซ่าที่ด่าน

.

▪️1.4 พลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศ และคนไม่มีสัญชาติ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องมีผลตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกจากประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาวแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 อยู่สนามบิน หรืออยู่ด่านชายแดนสากลทางบก หรือทางเรืออีก ส่วนผู้ที่มีหนังสือยืนยันการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามา สปป.ลาว ได้ปกติ โดยไม่เรียกร้องให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว

.

▪️1.5 สำหรับคนต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว กรณีมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถเข้าใช้การบริการรักษาอยู่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือรักษาตนเองอยู่ ณ สถานที่พัก (Home isolation) ตามที่ได้กำหนดในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

2️⃣. มีมติอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ เข้า-ออกสปป.ลาว เหมือนกับช่วงก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการนำใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยสาร และท่องเที่ยวเข้า-ออก สปป.ลาว ให้สอดคล้องกับสัญญา 2 ฝ่ายและ หลายฝ่าย ที่ สปป.ลาว เป็นภาคี

3️⃣. ให้บรรดากระทรวง องค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เตรียมความพร้อมทุกด้านในการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การบริการขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรการและมีคุณภาพดีกว่าเก่า โดยให้ถือว่าการทำงานบริการและการท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

4️⃣. มีมติให้เปิดสถานบันเทิง และคาราโอเกะ แต่ให้เอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเข้มงวด

5️⃣. มอบหมายให้คณะเฉพาะกิจป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สมทบกับแขนงสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์ใหม่ เพื่อรับประกันให้แก่การป้องกัน ควบคุม ตรวจวิเคราะห์ และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6️⃣. มาตรการที่ได้ระบุตั้งแต่ข้อที่ 1-5 ข้างต้น ให้มีผลถือปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

⚠️ ปล. คำแปลจัดทำขึ้นโดยผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร โปรดติดตามคำแปลอย่างเป็นทางการจากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ต่อไป

ส่วนมาตรการเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย

คลิก>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306502331684581&id=100069744505945

ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#ลาว #ด่านสากล #มุกดาหาร #มิตรภาพไทยลาว #เปิดด่าน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม