กรมการปกครอง เพิ่มช่องทางการขอออกหนังสือผ่านแดนแบบออนไลน์ E – Border Pass SMART Service ภายใต้แนวคิดการให้บริการ 24 ชั่วโมง “สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนบริเวณพื้นที่ชายแดน 4 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

📢 รู้หรือไม่ ประชาชนชาวไทยสามารถ “ขอกุญแจไปประเทศเพื่อนบ้าน” ได้ง่ายๆ

เพียงแค่ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

   กรมการปกครอง เพิ่มช่องทางการขอออกหนังสือผ่านแดนแบบออนไลน์ E – Border Pass SMART Service ภายใต้แนวคิดการให้บริการ 24 ชั่วโมง “สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนบริเวณพื้นที่ชายแดน 4 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

   🚨🖥 โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน https://bpsportal.dopa.go.th/ หรือ สแกน QR Code ตามภาพ เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำ QR Code และ Barcode พร้อมรหัสที่ได้รับ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน ตามวันนัด เพื่อรับหนังสือผ่านแดน/หนังสือผ่านแดนชั่วคราว

   ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนทั้ง 77 แห่ง หรือส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 226 0534

.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม