แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 -2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)
และแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ฉบับสมบูรณ์กรมประชาสัมพันธ์    สำนักนายกรัฐมนตรี -

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่แผยแพร่  
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) วันที่แผยแพร่  
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar