ให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายอาคารและสินค้า และพื้นที่ลาดจอดรถ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยวิธีประมูล (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

เรื่อง ให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า และพื้นที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยวิธีประมูล (ครั้งที่ 2)


ไฟล์เอกสารประกอบ
25784.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar