จังหวัดมุกดาหารได้มีประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๓) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีการเปิดใช้ช่องทางสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

จังหวัดมุกดาหารได้มีประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๓) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดฯ (ฉบับที่ ๘๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีการเปิดใช้ช่องทางสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้า–ออกระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ–ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) โดยกำหนดประเภทของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ และคำสั่ง ศบค.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม