คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มความเข้มข้นมาตรการการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากลดการระบาดโควิด 19

วันนี้ (8 มีนาคม 2565) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากจำนวนผู้ป่วยโควิดจังหวัดมุกดาหารที่เพิ่มขึ้นวันละเกือบ 400 ราย ซึ่งจากการสอบสวนควบคุมโรค พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวนคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นทั้งในโรงเรียน หมู่บ้านชุมชน โรงงานขนาดใหญ่ งานบุญในหมู่บ้าน รวม จำนวน 40 คลัสเตอร์

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารจึงมีมติขอความร่วมมือ ทุกอำเภอรายงานการอนุญาตให้จัดงานพร้อมมาตรการและผลการติดตามการจัดงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อทราบ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการการจัดงานกรณีการรวมคนจำนวนมาก ใน 3 ส่วนได้แก่ ผู้จัดงาน สถานที่ และ ผู้เข้าร่วมงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดมุกดาหารกำหนด ได้แก่

🔴 ผู้จัดงาน

- ต้องได้รับวัคซีน 3 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่ เกิน 48 ชั่วโมง ทุกราย

- ตรวจคัดกรองและประเมินตนเองโดยระบบ TST

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- งดการรัปประทานอาการแบะเครื่องดื่มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร่วมกันโดยแจกอาหารกล่องให้กลับไปรับประทานที่บ้าน

- ห้ามกระทำการใดที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค โควิด-19 ภายในบริเวณงานเช่นการรวมกลุ่มร้องเพลงหรือเต้นรำ การรวมกลุ่มพูดคุยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

🔴 สถานที่จัดงาน

- ต้องเป็นสถานที่โล่งมีระบบระบายอากาศได้ดีหากเป็นห้องปรับอากาศให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

- มีจุดคัดกรองอุณหภูมิและจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ บริเวณ.ทางเข้าตลอดจนตามจุดต่างๆรอบบริเวณงานให้เว้นระยะห่างโต๊ะเก้าอี้นั่ง-ยืนไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

🔴 ผู้เข้าร่วมงาน

- ต้องตรวจคัดกรอง โดยระบบ TST และประเมินตนเองโดยระบบหากมีความเสี่ยงไม่ให้เข้าร่วมงานและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที

- ผู้ร่วมงานต้องตรวจ ATK ผลเป็นลบระยะเวลาไม่เกิน 48

- ห้ามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้มาร่วมงานที่กักตัวยังไม่ครบ 10 วันและผู้ที่มีอาการเช่น ไอ เจ็บคอ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ หายใจลำบากและได้กลิ่นลดลง เข้าภายในงานโดยเด็ดขาด

- ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ห้ามกระทำการใดที่มีความเสี่ยงต่อการแพทยระบาดของโรค โควิด-19 ภายในบริเวณงานเช่นการรวมกลุ่มร้องเพลงหรือเต้นรำการรวมกลุ่มพูดคุยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังย้ำว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว พี่น้องประชาชนต้องได้รับวัคซีนครบโดส ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อป้องกันและลดอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อฯทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารให้เดินหน้าต่อไปได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม