จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ กรมประมงกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลายี่สก จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ ปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ชรายุทธ-ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :