จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

   วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์กรเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร

พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นพระธิดาของนายคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ พระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์ และพระบรมสานุวงศ์หลายพระองค์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จึงทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินี เป็นสมเด็จพระบรมราชินี ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี มีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar