กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา สร้างเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสภากาชาดไทย

     วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา รุ่นที่ 5763/มห.54 กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กว่า 90 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาด และเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาดรู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา รวมทั้งเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง และเกิดทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งเป็นการเชิญชวนให้หน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชน มาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดในการปลูกฝังอบรมเยาวชนให้มีความรู้เข้าใจในหลักการ และภารกิจของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้การอบรมใช้รูปแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ธารจินดารีสอร์ท ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จิตอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ ความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และกิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด และจะได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :