มุกดาหารแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 น. จังหวัดมุกดาหารจัดแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ ณ ร้านอาหารเมืองนครา อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในด้านความเชื่อ ธรรมะ และวัฒนธรรม

   การแถลงข่าว การจัดงานมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,นายศศิพงศา จันทรสาขา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารและนายกสมาคมเครือข่ายมุกดาหารเมืองสาม ธรรม ,นายศรายุทธ เขมะลักษณ์ ประธานหอการค้ามุกดาหาร ,ดร.อิดิธ นามประกาย ผู้แทนประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ,นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โดยมี พล ตำรวจเอกประชา - คุณหญิงวารุณี พรมนอก พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงาน

    นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานมหัศจรรย์มุกดาหารจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ แห่งศรัทธาตามความเชื่อในเรื่องพญานาค ที่นำมาสู่การสร้างสถานสักการะอันยิ่งใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง เป็นตัวแทนแห่งพญานาค 3 พิภพ คือ ดิน น้ำ ฟ้า ที่ปกปักคุ้มครองเมืองมุกดาหารให้สงบร่มเย็นเสมอมา งานปีนี้เป็นปีที่ 2 และจากนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องใน ทุกปี โดยทางจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดทำข้อมูลงานประเพณี มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan ภายใต้ชื่อ งานประเพณีบูชาพญานาคลุ่มล้ำโขง ซึ่งจัดพิธีบูซาพญาค ทั้ง 3 องค์ สถานที่แรก คือ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ /สถานที่ 2 พญาอนันตนาคราช ณ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร/ และสถานที่สุดท้ายที่ 3 พญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร และได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบบรรจุเป็นงานประเพณีบูชาพญานาคลุ่มน้ำโขง และจังหวัดมุกดาหารได้ประกาศเป็นประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในด้านความเชื่อ และธรรมะ

   ด้านนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า โครงการ 25 Unseen New Series ของ ททท. ได้คัดเลือกให้ “พญานาค 3 พิภพ จังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันชีนไทยแลนด์เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อนำมาเป็นจุดขายใหม่ทางการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษานักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวครบในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)ซึ่งจังหวัดมุกดาหารจะมีงานสวดมนต์เมืองลอยกระจู้และบุญกฐิน วันแรกหลังออกพรรษาที่มีขบวนแห่กฐินพญานาค 3 พิภพ ถ่ายทอดบรรยากาศและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และต่อด้วยงาน จุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่

โดยมีกำหนดจัดงานดังนี้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พิธีบวงสรวง พญาศรีภุชงมุกดานาคราช (พญานาคดิน) ณ ลานกิจกรรมแก่งกะเบา

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พิธีบวงสรวงพญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) ณ ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพไทยลาว

วันที่ 10 กันยายน 2565 พิธีบวงสรวงพญาศรีมุกดามหามุณีนิลปานนาคราช(พญานาคฟ้า) ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 พิธีสวดมนต์เมือง แสดงธรรมในแม่น้ำโขง ละลอยกะจู้ (กระทง)บูชาพระพุทธเจ้าบริเวณสะพานมิตรภาพ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 แห่กฐิน 3 พิภพ และจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อศรัทธาพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขง ได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 พิภพ ที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา และยังนับเป็นตัวแทนแห่งพญานาคซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองลุ่มน้ำโขงพร้อมเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร เมืองปลายทางแห่งความสุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :