มุกดาหาร มอบปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปืน แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2564

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปืนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ดังนี้

1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายพสวัจน์ เมืองโคตร กำนันตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่

2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แก่นางอัมรา นาโสก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเป็นการขวัญกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้นและชุดปกติขาว ที่เป็นเครื่องหมายของคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมอุทิศตนเป็นประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมตลอดไป

.

ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท

ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :