สำนักงานจังหวัดมุกดาหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ป้องศรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

หลังจากประชุม ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรต้นแบบได้แก่ นายณัฐภัทร ปัตตังเว ที่บ้านศรีถาวรพนา (แก่งนาง) หมู่ที่ 15 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง เพื่อพัฒนาจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลสร้างสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ต่อไป

ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar