จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   วันนี้ (26 เมษายน 2566 ) เวลา 08.30 น. ณ อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมูที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาในอดีตกาล นำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักร จนถึงกาลปัจจุบัน การทำยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี เป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลื่อปรากฎอยู่ในประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง ตราบจนปัจจุบันนี้

โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมฯ กว่า 200 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar