จังหวัดมุกดาหาร เปิดอบรมอาสายุวกาชาดเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สภากาชาดไทย

   วันนี้ (26 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม กศน. จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สภากาชาดไทย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2566 รุ่นที่ 612/มห.7 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชนและสังคม โดยมีนักศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ

ด้านนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2565 มีภารกิจสำคัญในการสร้าง สรรหา พัฒนา และสนับสนุนศักยภาพของอาสายุวกาชาดให้มีความพร้อมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดี พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่อาสายุวกาชาดทุกคนควรมีเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นอาสายุวกาขาดที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้องทันท่วงที และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชนและสังคมต่อไป

.

ดาวน์โหลดรูป พิธีมอบใบประกาศอบรมอาสายุวกาชาด :

https://drive.google.com/.../1Goy...

.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar