เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารkick off ขยายผลต้มน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนตาล

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารkick off ขยายผลต้มน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนตาล

25 กรกฎาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้ต้มน้ำสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยโควิด-19กลุ่มสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อได้ดื่มน้ำต้มสมุนไพรนี้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอน้อยลง หายใจได้โล่งขึ้น และได้ขยายผลโดยการสอนการทำน้ำต้มสมุนไพรในให้กับสมาชิกและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อส่งให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามแต่ละอำเภอด้วย

สำหรับที่อำเภอดอนตาล นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล นางวิลาวัลย์ จรูญพิทักษ์พงศ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเขตพื้นที่ อำเภอดอนตาล ได้ต้มน้ำสมุนไพรตามสูตรจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วย ขิง กระชาย หัวหอม กระเทียม น้ำผึ้ง เกลือ ผสมตามสัดส่วนที่กำหนด และส่งให้ให้กับผู้ป่วย ที่รักษาตัวเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดื่มบรรเทาอาการอาการเจ็บคอและไอน้อยลง หายใจได้โล่งขึ้น

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจะขยายผลการต้มน้ำสมุนไพรให้ครบทุกอำเภอ โดบ Kick Off ในพื้นที่อำเภอดอนตาลเป็นอำเภอแรกในการขยาบผลต้มน้ำสมุนไพร ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ) “เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารต้มน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโควิด”นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล ,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้ต้มน้ำสมุนไพร ส่งมอบผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร และ อาคาร 250 ปีมุกดาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ดื่มบรรเทาอาการ

และในวันนี้ นายวีระศักดิ์ สุดโต ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชมมุกดาหาร บริจาคเงินสมทบต้มน้ำสมุนไพร 1,000บาท อีกด้วย

ข่าว - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :