ขอเชิญร่วมรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

   ด้วยจังหวัดมุกดาหาร กำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ๓ โดยออกปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทันตกรรม การบริการการแพทย์ แผนไทย ตรวจสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะตรวจเต้านมตนเอง ตลอดจนให้ความรู้ ในการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำชะอี หรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม