สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ประเภทขับร้องเดี่ยว)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

🎙 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ประเภทขับร้องเดี่ยว) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่าน ๒ ช่องทางดังนี้

💻ทางออนไลน์ สามารถกดเข้า link ด้านล่าง หรือสแกน QR Code ในรูป https://docs.google.com/.../1FAIpQLScJ.../viewform

✍️ ส่งใบสมัคร ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม