ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดมุกดาหาร
.
ตรวจสอบรายชื่อ

.
กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกคาหาร
โทรศัพท์ 04261-1587 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ

.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองจังหวัดมุกดาหาร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม