มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดการศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดการศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ แก่ผู้สนใจในจังหวัดมุกดาหาร ณ สถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ อาคารรวมใจ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.30-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
9.00-12.00 น. อบรมความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟ พร้อมชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการชงกาแฟ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. อบรมการอบขนมเบื้องต้นในธุรกิจร้านกาแฟ พร้อมชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการอบเบอร์เกอรี่
15.00 - 16.00 น. มอบประกาศนียบัตร
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดและเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในจังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ อบรมความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟ
ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียนเรียน 500 บาท/คน (สำหรับค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/mH4fEwKG9JKQFkNu5


#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม