พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
          หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบ ของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงาม ในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.  

          ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#พระบรมราโชวาท
#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม