จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือก "ลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

     จังหวัดมุกดาหารจึงขอเขิญชวนผู้ที่สนใจ ทีมีคุณสมบัติตามประกาศฯ สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
5996736.pdf |
แบบกรอกประวัติ.doc |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม