รับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น

นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)

โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน 9 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

4. หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคี

5.หลักสูตรอาเซียนศึกษา

6. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

7. หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล

8. หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล

9. หลักสูตรกินดี อยู่ดี มีสุข

โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่ เฟสบุคส์เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0 2381 6651


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม